Wersja 3.1
Zdanie i słowa

Pobierz
Exe plik (Windows)
Jar plik (Linux, Mac OS)


Zdanie i słowa jest prosty program na test slow z jeżyków obcych. Program jest łatwy do opanowania, zawiera bogaty zestaw opcji (przypadkowe, powtarzanie, limit czasowy), dalej program pozwala włączyć Pomoc, która już od pierwszej litery pomaga czy jest słowo dobrze czy nie. Dla komfortowego wytwarzania słowników, jest w programu objęty administrator i edytor słowników, nowe słowniki można pobrać z naszej strony internetowej za pomocy wbudowanego downloaderu słowników. Baza danych zawiera podstawowe podręczniki języka używanego w czeskich szkołach. Program zawiera i historie testowania. Program jest bezpłatny, z wyjątkiem czeskiego języka jest przetłumaczony jeszcze do języka angielskiego i polskiego, przeznaczony jest do Windows, Linux i Mac OS. Aby rozpocząć go, należy mieć zainstalowaną Javę.
|| Czech stron ||
|| Podgląd ekranu || Contact ||
Next Screenshots >>